AHQ
0:0
HKA
ahq e-Sports Club vs Hong Kong Attitude Regular Season
星期四, 六月 28, 7:00早上
123
ahq e-Sports Club
Hong Kong Attitude
ahq e-Sports Club
Hong Kong Attitude
Ziv
Taiwan
Riris
South Korea
Mountain
Taiwan
Gemini
Hong Kong
WaKo
Taiwan
Chawy
Singapore
LBB
Taiwan
Unified
Hong Kong
Tuna
Taiwan
Kaiwing
Hong Kong
M1ssion
Taiwan
Gear
Hong Kong
AN
Taiwan
Destiny
South Korea
Albis
Taiwan
Nova
South Korea