FB
2:0
WS
Fire Ball vs Wayi Spider
星期六, 二月 11, 3:00凌晨
123
Fire Ball
Wayi Spider
Fire Ball
Wayi Spider
Ninuo
Taiwan
Nexus
Taiwan
Wulala
Taiwan
Epic
Hong Kong
Wind
Hong Kong
WaKo
Taiwan
KuKu
Taiwan
Breeze
Taiwan
Enzz
Taiwan
K
Taiwan
SkuLL
Hong Kong
Zest
Taiwan