FB
0:2
WS
Fire Ball vs Wayi Spider
星期六, 七月 22, 4:00凌晨
123
Fire Ball
Wayi Spider
Fire Ball
Wayi Spider
2188
Taiwan
Nexus
Taiwan
Wulala
Taiwan
Epic
Hong Kong
Wind
Hong Kong
WaKo
Taiwan
KuKu
Taiwan
Breeze
Taiwan
Enzz
Taiwan
K
Taiwan
SkuLL
Hong Kong
Zest
Taiwan