HKA
0:0
GRX
Hong Kong Attitude vs G-Rex Regular Season
下星期日早上7點00分
123
Hong Kong Attitude
G-Rex
Hong Kong Attitude
G-Rex
Riris
South Korea
pk
Taiwan
Gemini
Hong Kong
Empt2y
Taiwan
Chawy
Singapore
Candy
South Korea
Unified
Hong Kong
Stitch
South Korea
Kaiwing
Hong Kong
Koala
Taiwan
Gear
Hong Kong
Wuji
Taiwan
Destiny
South Korea
Laba
Taiwan
Nova
South Korea
baybay
Taiwan