HKA
2:0
AFR
Hong Kong Attitude vs Team Afro
星期五, 三月 16, 7:30早上
123
Hong Kong Attitude
Team Afro
Hong Kong Attitude
Team Afro
Riris
South Korea
Ninuo
Taiwan
Gemini
Hong Kong
Epic
Hong Kong
Chawy
Singapore
CooN
South Korea
Unified
Hong Kong
Caipi
Taiwan
Kaiwing
Hong Kong
Zest
Taiwan
Gear
Hong Kong
DalKa
South Korea
Destiny
South Korea
ExCiTing
Taiwan
Nova
South Korea