HKA
2:0
XG
Hong Kong Esports vs eXtreme Gamers eSports Club Week 1
星期六, 六月 11, 7:00早上
12
Hong Kong Attitude
eXtreme Gamers eSports Club
Hong Kong Attitude
eXtreme Gamers eSports Club
Riris
South Korea
Nexus
Taiwan
Gemini
Hong Kong
WaKo
Taiwan
Chawy
Singapore
LBB
Taiwan
Unified
Hong Kong
SuKi
Taiwan
Kaiwing
Hong Kong
ExCiTing
Taiwan
Gear
Hong Kong
YO
Taiwan
Destiny
South Korea
Mist
Taiwan
Nova
South Korea
Pony
Taiwan
Zest
Taiwan
SiuSiu
Taiwan
Chingz
Taiwan