HKA
2:0
XG
Hong Kong Esports vs eXtreme Gamers eSports Club Week 1
星期六, 六月 11, 7:00早上
12
Hong Kong Attitude
eXtreme Gamers eSports Club
Hong Kong Attitude
eXtreme Gamers eSports Club
erssu
South Korea
Nexus
Taiwan
Gemini
Taiwan
WaKo
Taiwan
Chawy
Singapore
LBB
Taiwan
cyeol
South Korea
SuKi
Taiwan
Unified
Hong Kong
ExCiTing
Taiwan
Kaiwing
Hong Kong
YO
Taiwan
Mist
Taiwan
Pony
Taiwan
Zest
Taiwan
SiuSiu
Taiwan
Chingz
Taiwan