2017 LMS 春季聯賽|Saturday, March 4, 6:00AM
總覽
Morning
Kuan-ting Chen
Rest
Shih-Chieh Hsu
REFRA1N
Kuan-ting Chen
Breaker
Yue-ting Shi
Alex
Yu-Ming Chen
FoFo
Chieh Li
Bebe
Bo-wei Cheng
Jay
Li Chieh
Ziv
Yi Chen
Mountain
Zhao-hong Xue
Westdoor
Shu-Wei Liu
AN
Chun An Chou
Albis
Chia-wei Kang
Chawy
Xing-lei Wong
2017 LMS 春季聯賽新聞