M17
1:2
GRX
Machi Esports vs G-Rex
星期五, 三月 30, 6:30早上
123
Machi Esports
G-Rex
Machi Esports
G-Rex
M1ssion
Taiwan
pk
Taiwan
3z
Taiwan
Empt2y
Taiwan
Crash
South Korea
baybay
Taiwan
Apex
Taiwan
Candy
South Korea
Deul
South Korea
Stitch
South Korea
Dreamer
Taiwan
Koala
Taiwan
BoBo
Taiwan
Bugi
South Korea
PaSa
Hong Kong