2017 LMS 春季聯賽|Sunday, March 5, 6:00AM
總覽
3z
Han Chen
Taizan
Jing-jia Lin
Apex
Chia Wei Sie
Dee
Jun-dee Chen
Dreamer
Jian-Hong Ceng
Corgi
Pin-lun Cheng
Nexus
Tung Tung
WaKo
Wei-Yang Zou
LBB
Bing-Sin Liou
SuKi
Ming-syuan Sie
exciting
Boa-hao Chang
YO
Chih-wei Fan
Mist
Kai yue Xu
Pony
Wu Jiahua
Zest
Ming-Shuan Hsieh
SiuSiu
Ju-Yong Wu
Chingz
Chen-Ying Lin
2017 LMS 春季聯賽新聞