2017 LMS 春季聯賽|Sunday, March 12, 6:00AM
總覽
3z
Han Chen
Taizan
Jing-jia Lin
Apex
Chia Wei Sie
Dee
Jun-dee Chen
Dreamer
Jian-Hong Ceng
Corgi
Pin-lun Cheng
Morning
Kuan-ting Chen
Rest
Shih-Chieh Hsu
REFRA1N
Kuan-ting Chen
Breaker
Yue-ting Shi
Alex
Yu-Ming Chen
FoFo
Chieh Li
Bebe
Bo-wei Cheng
Jay
Li Chieh
2017 LMS 春季聯賽新聞