MAD
1:2
HKA
MAD TEAM vs Hong Kong Attitude
星期日, 三月 11, 7:00早上
123
MAD TEAM
Hong Kong Attitude
MAD TEAM
Hong Kong Attitude
Liang
Taiwan
Riris
South Korea
Kongyue
Taiwan
Gemini
Hong Kong
Uniboy
Taiwan
Chawy
Singapore
Breeze
Taiwan
Unified
Hong Kong
K
Taiwan
Kaiwing
Hong Kong
Rock
Taiwan
Gear
Hong Kong
Benny
Taiwan
Destiny
South Korea
Nova
South Korea