M3
1:2
QGR
Master3 vs Qiao Gu Reapers Week 9 - Day 3
星期六, 四月 2, 1:00凌晨
123
Master3
Qiao Gu Reapers
Master3
Qiao Gu Reapers
Raphael
South Korea
Doinb
South Korea
Wushuang
China
HappyY
China
Republic
South Korea
Peco
China
XY
China
Dade
South Korea
lovecd
China
V
China
Yolo
South Korea
mitty
China
Scenery
China
Swift
South Korea
BoriSal
South Korea