M3
1:2
QGR
Master3 vs Qiao Gu Reapers Week 9 - Day 3
星期六, 四月 2, 1:00凌晨
123
Master3
Qiao Gu Reapers
Master3
Qiao Gu Reapers
Wushuang
China
Doinb
South Korea
Republic
South Korea
HappyY
China
XY
China
Peco
China
lovecd
China
Dade
South Korea
Yolo
South Korea
V
China
Scenery
China
mitty
China
Raphael
South Korea
Swift
South Korea
BoriSal
South Korea