M3
1:2
QGR
Master3 vs Qiao Gu Reapers Week 9 - Day 3
星期六, 四月 2, 1:00凌晨
123
Master3
Qiao Gu Reapers
Master3
Qiao Gu Reapers
Yolo
South Korea
Peco
China
Scenery
China
Dade
South Korea
Raphael
South Korea
V
China
Wushuang
China
mitty
China
Republic
South Korea
Swift
South Korea
XY
China
BoriSal
South Korea
lovecd
China
Doinb
South Korea
HappyY
China