eXtreme Gamers eSports Club

XG 在歷經 LMS 資格賽後打進 LMS,原先發打野 YO 退役後,新 JG Pony 的加入為團隊帶來更多的化學效應,XG最終在2017年夏季升降賽失去LMS資格,其位置由RG補上。

 • Nexus
  Tung Tung
 • WaKo
  Wei-Yang Zou
 • LBB
  Bing-Sin Liou
 • SuKi
  Ming-syuan Sie
 • exciting
  Boa-hao Chang
 • YO
  Chih-wei Fan
 • Mist
  Kai yue Xu
 • Pony
  Wu Jiahua
 • Zest
  Ming-Shuan Hsieh
 • SiuSiu
  Ju-Yong Wu
 • Chingz
  Chen-Ying Lin

戰隊陣容

 1. Nexus
 2. WaKo
 3. LBB
 4. SuKi
 5. exciting
 6. YO
 7. Mist
 8. Pony
 9. Zest
 10. SiuSiu
 11. Chingz