Machi Esports

平均選手年齡最年輕的戰隊 Machi Esports (M17)在第一季 OPC 賽事中跟 HKA 殺得難分難解,更是少數曾經擊敗過第一季冠軍 Flash Wolves 的隊伍。年輕且具有學習力與吸收力的他們,本季將以相同陣容重返第二賽季,相信經過休賽期的集訓, M17 一定會在 OPC 第二賽季大放異彩與各隊抗衡。

 • Restya
  Jen-Hung Wang
 • Kant
  Wei-Teng Kao
 • Dcrwon
  Sheng-Ping Lo
 • Nonezz
  Chun-Chi Liao
 • Rai
  Cheng-Han Lei
 • Notalk
  Po-Chuan Chiu
 • Kiyomi
  Yu-Chieh Cheng

戰隊陣容

 1. Restya
 2. Kant
 3. Dcrwon
 4. Nonezz
 5. Rai
 6. Notalk
 7. Kiyomi