2017 GCS 職業聯賽|Sunday, August 27, 6:00AM
總覽
BV
Chieh-Jen Chen
nT
Cheng-Yang Tsai
An
Wei-An Chen
Gus
Chen-Hsu Hsiao
YM
Ming-Hsien Ho
UG
Hsuan-Min Chen
Ting
Chun-Ting Lin
XianYo
Chien-Yu Liu
HuaLin
Chen-Chieh Hsieh
Scott
Hung-Che Chen
Sky
Sen-Peng Chen
Lover
Ming-Jen Cheng
Ben
Chun-Yi Li
Shun
An-Pang Chen
2017 GCS 職業聯賽新聞